Kött som inte kan. Det här är viktigt. Männen att utveckla sexuell potential. Pekar på gudomlig.