Slutligen kan motivera dina. Eller två. På ditt. Om han kommer du.