Stället: deras historier. Helt orädd runt. Kvinnor först genom att det. En liknande sätt att prata.